Hitta detaljplan

Gällande detaljplaner – Göteborgs Stad

Gällande detaljplaner – Göteborgs Stad

Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen …

Hitta detaljplaner – Göteborgs Stad

3 feb. 2022 — Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och …

Detaljplanering – Boverket

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas. Här hittar du både gällande detaljplaner och pågående som …

Hitta detaljplaner och områdesbestämmelser – Uppsala kommun

3 nov. 2022 — Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst.

Hitta detaljplaner och områdesbestämmelser i Uppsala kommun.

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och …

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner – Stockholms stad

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får …

Gällande planer – Stockholms stad

Bygg- och plantjänsten

I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad …

Hitta gällande detaljplaner – Gävle kommun

Hitta gällande detaljplaner – Gävle kommun

Detaljplanen avgör också hur stora och höga hus som får byggas och hur marken ska … Alla gällande detaljplaner (planer som fått laga kraft) hittar du i …

I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller.

Detaljplanering – Linköpings kommun

Detaljplanering – linkoping.se

18 jan. 2023 — Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger …

Detaljplaner anger vad mark- och vattenområden får användas till, exempelvis bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora och höga hus som får byggas och hur marken ska ordnas. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplaneringen.

Detaljplaner – Stockholms stad – Tillstånd och regler

Detaljplaner – Stockholms stad

Detaljplaner och områdesbestämmelser. Länsstyrelsens uppdrag i detaljplaneringen handlar till … Hitta på sidan. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och …

Detaljplaner och områdesbestämmelser – Länsstyrelsen

Detaljplaner och områdesbestämmelser | Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsens uppdrag i detaljplaneringen handlar till stor del om att samordna och försvara statens intressen, och se till att planer följer miljöbalkens och plan- och bygglagens bestämmelser.

Keywords: hitta detaljplan