Gruppchatt facebook

Skapa en gruppchatt på Facebook

Skapa en gruppchatt på Facebook | Facebook hjälpcenter

Du kan lägga till personer i en konversation med tre eller fler personer på Facebook.

Skapa en gruppchatt på Facebook

Hjälpcenter

1. Klicka på längst upp till höger på ditt Facebook-konto. ; 2. Öppna konversationen som du vill lägga till personer i. ; 3. Klicka på längst upp i chatten. ; 4.

Du kan lägga till personer i en konversation med tre eller fler personer på Facebook.

Gruppchattar | Messenger hjälpcenter – Facebook

Gruppchattar | Messenger hjälpcenter

Gruppchattar är konversationer som du har med fler än en person på Messenger, som vänner och familj. De skiljer sig från communitychattar, som är chattar …

Starta en gruppchatt i Messenger – Hjälpcenter – Facebook

Starta en gruppchatt i Messenger | Messenger hjälpcenter

Starta en gruppchatt i Messenger ; 1. Från Chattar trycker du på . ; 2. Välj eller skriv namnet på varje person. ; 3. Skriv meddelandet och tryck på .

Ta reda på hur du startar en gruppkonversation i Messenger.

Lämna en gruppchatt på Facebook | Facebook hjälpcenter

Tryck på längst upp i flödet. … Tryck på gruppkonversationen och sedan på längst upp till höger. … Tryck på Lämna gruppen och sedan på Lämna. Andra personer i …

Följ de här anvisningarna när du vill lämna en gruppkonversation på Facebook.

Gruppchattar | Facebook hjälpcenter

De skiljer sig från communitychattar, som är chattar för Facebook-grupper. Skapa och anpassa gruppchattar …

Lägg till någon i en gruppchatt i Messenger – Facebook

Lägg till någon i en gruppchatt i Messenger | Messenger hjälpcenter

Lägg till någon i en gruppchatt i Messenger … Gå till Chattar och öppna konversationen som du vill lägga till någon i. … Tryck på personens eller personernas …

Följ dessa steg för att lägga till någon i en konversation i Messenger.

Lämna en gruppchatt i Messenger – Facebook

Lämna en gruppchatt i Messenger | Messenger hjälpcenter

Lämna en gruppchatt i Messenger. Hjälp för Android-appen. 1. Gå till Chattar och öppna gruppkonversationen. 2. Tryck på namnen på personerna i …

Följ de här anvisningarna om du vill lämna en gruppkonversation.

Gruppchattar | Messengers hjälpcenter – Facebook

Gruppchattar | Messengers hjälpcenter | Facebook

De skiljer sig från communitychattar, som är chattar för Facebook-grupper. Skapa och anpassa gruppchattar. Starta en gruppchatt i Messenger. Så här startar du …

Skapa en communitychatt i en Facebook-grupp

Skapa en communitychatt i en Facebook-grupp | Facebook hjälpcenter

Skapa en communitychatt i en Facebook-grupp · Gå till flödet och klicka på Grupper i vänstermenyn och välj din grupp. · Välj chatten till vänster. · Klicka på Lägg …

Chattar är realtidskonversationer i din Facebook-grupp.

Keywords: gruppchatt facebook, skapa gruppchatt facebook